Monografieën

Afbeelding kaft De Weg Naar Beweging

Schreef essays over het beeldend werk van Annie Debie, Camiel van Breedam, Louise Chevalier, Jan Cox, Marleen de Crée, Sam Dillemans, Wladyslaw Hasior, Paul Joostens, Jacques Lacomblez, Remo Martini, Dré Peeters, Filip Schrooyen, Lieve Ulburghs, Serge Vandercam, Nic Van Bruggen, Jef van Grieken, Marcel Van Maele, Robie Van Outryve, Guillaume Vandenborre, Jacques Zimmerman, Antoni Zydron en anderen.

Jongste publicaties:

Schenking

Dichter Roger de Neef en zijn echtgenote Constance Vanden Wijngaert schonken op 28 oktober 2010 twee bij elkaar horende kunstwerken aan de Universiteit van Gent.

Afbeelding De Laatste Dag, Als het Heidens Oog Vol Is

De werken bevinden zich momenteel in het Universiteitsforum (UFO), Sint-Pietersnieuwsstraat 33, 9000 Gent en werden op 28 oktober officieel ingehuldigd door Prof.Dr. Paul Van Cauwenberge, rector van de Universiteit Gent.

Het betreft het environment/assemblagewerk ‘De laatste dag, als het heidens oog vol is’, 1980 (7,20 m l/2,32 m h/1,14m d), van de hand van Camiel van Breedam. Het werk brengt de neergang en uitroeiing van de indianen en ook andere volkeren en minderheden in beeld.

Roger de Neef schreef naar aanleiding van Wounded Knee en de indiaanse tragedie in 1974 een reeks van 10 gedichten waarvoor hij de Ark Prijs van het Vrije Woord ontving.

Het tweede werk dat hier nauw bij aansluit is een door de Poolse kunstenaar Antoni Zydron (1936-2001) beschilderde en bewerkte leeuwinnenhuid die vrij in de ruimte werd opgehangen en waarop het dubbelzinnige thema ‘slachtoffer en beul’ afgebeeld wordt.

De wisselwerking tussen de schriftuur van De Neef en de assemblagetechnieken van Van Breedam worden uitvoerig toegelicht door Prof. Dr. Yves T’Sjoen in ‘Dingen zoeken in Taka-Tukaland’, Periteksten in de moderne Nederlandstalige poëzie, Academia Press UGent, 2011.

Boekobjecten

Enkele dichtbundels van Roger de Neef werden door artieste Annie Debie omgebouwd tot geassembleerde boekobjecten.